Postępowanie w toku

Trwa postępowanie administracyjne w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę. Wojewoda dolnośląski powinien wydać decyzję do końca maja 2021 r.

Więcej

MPZP przyjęty

15 października przyjęto Uchwałę Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Żukowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 31 31/4 i 31/5 w obrębie Kamiona w gminie Żukowice.

Więcej

Decyzja środowiskowa z kolejnymi uzgodnieniami

Wobec uzyskania uzgodnień ze strony organów opiniujących projekt decyzji środowiskowej, Wójt Gminy Żukowice wydał postanowienie o zebraniu materiału pozwalającego na wydanie decyzji. Decyzja zostanie wydana w październiku 2020 r., po uprzednim obwieszczeniu zgodnie z wymogami ustawowymi.

Więcej