UE

Trwa modernizacja stacji

Po zakończeniu montażu ogrodzenia R220kV, Wykonawca inwestycji kontynuuje roboty przy zbiornikach przeciwpożarowych. Równocześnie trwa budowa ścian oporowych oraz kanalizacji deszczowej wraz z drenażem opaskowym budynku technologicznego. W najbliższym czasie rozpocznie się układanie kabli na stronę 110kV Tauron do pola nr 11. W najbliższym czasie rozpocznie się układanie kabla pomiędzy AT3 a rozdzielnią SN, a następnie […]

Więcej

Inwestycja przebiega planowo

Obecnie wykonywane jest ogrodzenie rozdzielni 220 kV. Nadal trwają prace przy budowie dróg oraz zbiorników przeciwpożarowych, prowadzone są równiez prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Niebawem rozpocznie się układanie kabli na stronę 110kV Tauron do pola nr 11 oraz pomiędzy AT3 a rozdzielnią SN, a także prace pomiarowo-kontrolne.

Więcej

Wykonawca kontynuuje prace

Ciąg dalszy prac na stacji. Obecnie powstaje ogrodzenie rozdzielni 220 kV, trwa budowa dróg przeciwpożarowych i zbiorników przeciwpożarowych oraz makroniwelacja pól 6 i 7.

Więcej

Prace malarskie ukończone

Zakończono również montaż aparatury pierwotnej i oszynowania górnego pól 6 i 7. Kontynuowane są prace mające na celu ogrodzenie rozdzielni R220kV, równocześnie trwa budowa dróg przeciwpożarowych. Niedługo rozpoczną się roboty związane z wprowadzeniem i zakończeniem głowicami kabla SN oraz prace ziemne dla posadowienia zbiorników przeciwpożarowych.

Więcej

Postępy na budowie

Zakończył się już montaż kanalizacji deszczowej oraz kanałów kablowych. Obecnie trwa budowa dróg przeciwpożarowych, a już niebawem rozpoczną się prace malarskie oraz związane z ułożeniem kabla SN (średnie napięcie).

Więcej

Ciąg dalszy prac

Dostawca transformatora pomyślnie zainstalował autotransformator AT3 wraz z osprzętem. Równocześnie rozpoczęła się budowa dróg przeciwpożarowych, a także montaż drenażu terenowego w polach 6 i 7. Trwa wprowadzanie kabli obwodów wtórnych do szaf w budynku technologicznym

Więcej

Kolejne prace na terenie stacji – aktualizacja

Zakończył się już montaż konstrukcji wysokich. Obecnie Wykonawca prowadzi montaż oszynowania górnego w polach 6 i 7 oraz montaż aparatury pierwotnej i kanałów kablowych. Rozpoczęto także prace polegające na ułożeniu kabli obwodów wtórnych oraz na montażu kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogi.Na 26 lutego zaplanowano dostarczenie oraz posadowienie transformatora AT3 wraz z akcesoriami.

Więcej

Intensywny koniec roku na budowie

W grudniu zakończono prace związane z betonowaniem stanowiska AT3, zamontowano szyny do wprowadzenia transformatora, montowane są kraty pomostowe w obrębie misy olejowej. Rozpoczęły się prace ziemne związane z budową kanałów kablowych oraz posadowieniem studni dla odwodnienia misy olejowej stanowiska AT3. Wkrótce zakończą się prace ziemne związane z posadowieniem fundamentów pod konstrukcje wysokie.

Więcej

Prace budowlane idą naprzód

W listopadzie na terenie stacji zakończono budowę fundamentów pod konstrukcje aparatury, trwają prace przy przygotowaniu fundamentów pod konstrukcje wysokie. Bliskie zakończenia są również prace związane z betonowaniem stanowiska AT3, niebawem zakończy się także montaż siatki uziemiającej.

Więcej