UE

Wiosna na Stacji Żukowice

Wykonawca kontynuuje prace na stacji. Trwa budowa ogrodzenia wewnętrznego oraz bram wjazdowych w okolicach budynku technologicznego i stanowiska AT3. Planowane są również prace związane z rozbudową dróg oraz kanalizacją deszczową przy zbiornikach p.poż. Po przeprowadzeniu sprzątania zaplecza budowy, oczekiwane są dostawy konstrukcji wsporczych, niezbędnych dla kolejnego etapu budowy.

Więcej

Aktualizacja z placu budowy

Wykonawca kontynuuje prace polegające na przeprowadzeniu serii testów urządzeń. Zakończono także budowę zbiorników przeciwpożarowych i zamontowano docelowe oświetlenie nowobudowanych pól 6 i 7. Równolegle trwają prace przy budowie dróg. W ostatnim czasie uruchomiono również węzeł telekomunikacyjny pomiędzy nowym budynkiem PSE a budynkiem technologicznym TAURON. Zapraszamy Państwa do obejrzenia aktualizacji z placu budowy w formie zdjęć […]

Więcej

Dalszy ciąg prac na stacji

Trwają prace wykończeniowe zbiorników przeciwpożarowych polegające m. in. na obkładaniu ich płytami ażurowymi. Kończy się również montaż ogrodzenia stacji oraz budowa dróg wewnętrznych. Wykonawca przygotowuje się do podania napięcia do TPW3 oraz nadchodzących testów SAT PW.

Więcej

Zbliżające się święta na SE Żukowice

Mimo szybko zmieniającej się jesienno-zimowej pogody, Wykonawca kontynuuje prace na Stacji. Po zakończeniu obsypywania zbiorników przeciwpożarowych planowane są prace wykończeniowe. Kontynuowane są również prace przy montażu ogrodzenia. Zamontowano fundamenty pod oświetlenie docelowe w polach 6 i 7, trwa także przygotowywanie do montażu masztów oraz opraw oświetleniowych.

Więcej

Mimo trudnej pogody, prace idą naprzód

Nadchodząca zima i zła pogoda nie wstrzymują prac na stacji. Kontynuowane są prace wokół zbiorników przeciwpożarowych, wykonano już także uziemienie zbiorników. Rozpoczęto układanie murów oporowych oraz stopniowe ich zasypywanie. Po zakończeniu korytowania oraz podsypywania i wyrównania dróg pożarowych, rozpoczęto układanie kostki brukowej w okolicach transformatora AT3 oraz na drodze pożarowej przy polach nr 4 i […]

Więcej

Jesień na budowie

Zbliża się koniec prac przy montażu ogrodzenia rozdzielni R220kV. Po zamontowaniu wyposażenia technologicznego zbiorników przeciwpożarowych, wykonano próbę szczelności zbiorników, która dała wynik pozytywny. Obecnie trwają prace kontrolno-pomiarowe w polu nr 11, str. 110kV Tauron. Wykonawca inwestycji przygotowuje się do zbliżających się testów SAT.

Więcej

Trwa modernizacja stacji

Po zakończeniu montażu ogrodzenia R220kV, Wykonawca inwestycji kontynuuje roboty przy zbiornikach przeciwpożarowych. Równocześnie trwa budowa ścian oporowych oraz kanalizacji deszczowej wraz z drenażem opaskowym budynku technologicznego. W najbliższym czasie rozpocznie się układanie kabli na stronę 110kV Tauron do pola nr 11. W najbliższym czasie rozpocznie się układanie kabla pomiędzy AT3 a rozdzielnią SN, a następnie […]

Więcej

Inwestycja przebiega planowo

Obecnie wykonywane jest ogrodzenie rozdzielni 220 kV. Nadal trwają prace przy budowie dróg oraz zbiorników przeciwpożarowych, prowadzone są równiez prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Niebawem rozpocznie się układanie kabli na stronę 110kV Tauron do pola nr 11 oraz pomiędzy AT3 a rozdzielnią SN, a także prace pomiarowo-kontrolne.

Więcej

Wykonawca kontynuuje prace

Ciąg dalszy prac na stacji. Obecnie powstaje ogrodzenie rozdzielni 220 kV, trwa budowa dróg przeciwpożarowych i zbiorników przeciwpożarowych oraz makroniwelacja pól 6 i 7.

Więcej

Prace malarskie ukończone

Zakończono również montaż aparatury pierwotnej i oszynowania górnego pól 6 i 7. Kontynuowane są prace mające na celu ogrodzenie rozdzielni R220kV, równocześnie trwa budowa dróg przeciwpożarowych. Niedługo rozpoczną się roboty związane z wprowadzeniem i zakończeniem głowicami kabla SN oraz prace ziemne dla posadowienia zbiorników przeciwpożarowych.

Więcej