UE

Intensywny koniec roku na budowie

W grudniu zakończono prace związane z betonowaniem stanowiska AT3, zamontowano szyny do wprowadzenia transformatora, montowane są kraty pomostowe w obrębie misy olejowej. Rozpoczęły się prace ziemne związane z budową kanałów kablowych oraz posadowieniem studni dla odwodnienia misy olejowej stanowiska AT3. Wkrótce zakończą się prace ziemne związane z posadowieniem fundamentów pod konstrukcje wysokie.

Więcej

Prace budowlane idą naprzód

W listopadzie na terenie stacji zakończono budowę fundamentów pod konstrukcje aparatury, trwają prace przy przygotowaniu fundamentów pod konstrukcje wysokie. Bliskie zakończenia są również prace związane z betonowaniem stanowiska AT3, niebawem zakończy się także montaż siatki uziemiającej.

Więcej

Pozwolenie na budowę już we wrześniu?

Wykonawca spodziewa się wydania Decyzji Pozwolenia na Budowę dla wyprowadzeń liniowych we wrześniu 2021 r. Tymczasem trwają już prace związane z modernizacją Stacji Elektroenergetycznej Żukowice.

Więcej

Postępowanie w toku

Trwa postępowanie administracyjne w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę. Wojewoda dolnośląski powinien wydać decyzję do końca maja 2021 r.

Więcej