UE

Wielkanoc na SE Żukowice

Wykonawca kontynuuje demontaż w polach nr 3, 4 i 5. Równocześnie rozpoczęto montaż nowych fundamentów w polach 4 i 5. Trwa usuwanie kabli ze starych kanałów kablowych, co umożliwi demontaż samych kanałów i otworzy front robót do montażu fundamentów w polu nr 3. Po demontażu stanowiska AT-2, wykonawca rozpoczął także montaż nowej misy stanowiska AT-2. […]

Więcej

Przepięcie Linii 220 kV Polkowice

W lutym Wykonawca dokonał przepięcia linii 220 kV Polkowice na pole nr 1 oraz próby napięciowej. Stacja SE Żukowice została załączona do ruchu w układzie tymczasowym H4. Uruchomione zostało ARST oraz ZS i LRW dla układu tymczasowego. Po uruchomieniu AT-3 uruchomione zostało także zasilanie podstawowe budynku technologicznego z AT-3. Na stanowisku AT-2 zdemontowany został autotransformator […]

Więcej

Uruchomienie AT3 w SE Żukowice

W ramach czasowego wyłączenia linii 220 kV Leśniów–Żukowice wykonano prace związane z przestawieniem słupa nr 165 na nowe stanowisko. Wprowadzono także linię 220 kV na nowe pole nr 6. Wykonano montaż oraz uruchomiono zabezpieczenie odcinkowe i telezabezpieczenie w stacji Leśniów. Po próbie napięciowej oraz obciążeniowej, nowowybudowane pola nr 6, 7 oraz 11 wraz z Autotransformatorem […]

Więcej

Testy SAT zakończone

Zakończono testy SAT pól 6 i 7. Wykonawca oczekuje na wyłączenia, co umożliwi uruchomienie nowych pól oraz przejście do kolejnego etapu prac.

Więcej

Trwają testy na stacji

Zakończył się proces eliminacji usterek wykrytych podczas testów SAT. Wykonawca skupia się na wyeliminowaniu wszelkich nieprawidłowości przed sugerowanym terminem uruchomienia nowo wybudowanych pól nr 6 Leśniów oraz nr 7 AT3, co jest niezbędne do bezpiecznego włączenia tych pól do eksploatacji.

Więcej

Aktualizacja z placu budowy

Wykonawca kontynuuje usuwanie usterek ujawnionych w trakcie testu SAT – Pomiar Energii. Sprawdzenie SAT Zespołu Prądotwórczego zakończyło się wynikiem pozytywnym. Trwają prace związane z doposażeniem szaf pomiarowych oraz ich połączeniem do sieci strukturalnej LAN. W ostatnim czasie zostało wykonane połączenie słupa PSK-1 z bramką pola nr 11 (własność Tauron S.A.). Realizowane są na bieżąco dostawy […]

Więcej

Jesień na Stacji Żukowice

Testy SAT w zakresie RSN 20 i 15kV, RPW 220VDC, RPW 400/230VAC zakończyły się z wynikiem pozytywnym. Trwa przygotowanie do kolejnych testów. Wykonawca i jego Podwykonawcy starają się jak najszybciej wyeliminować pozostałe nieprawidłowości, aby przygotować stację do planowanego wyłączenia. Ze względu na zbliżające się wyłączenie, na stacji przeprowadzono badania autotransformatora AT-3 niezbędne do załączenia pól […]

Więcej

Dalsze prace na stacji

Wykonawca wraz z zespołami SAT Inwestora przystąpili do powtórnych testów SAT. Pozytywny wynik testów pozwoli na przejście do następnego etapu prac – uruchomienia nowo wybudowanych pól wraz z transformatorem AT-3.     Wykonano łącze międzycentralowe ze Stacją Żukowice na innych obiektach elektroenergetycznych Inwestora: SE Plewiska, SE Polkowice i SE Leśniów. Odbył się ponadto odbiór techniczny przyłącza […]

Więcej

Ciąg dalszy modernizacji SE Żukowice

Wykonawca przygotowuje się do powtórnych testów SAT w zakresie RSN 20 kV oraz SAT obwodów wtórnych pól nr 6, 7 i 11. Planowane jest także uruchomienie łącza międzycentralowego ze Stacją Żukowice na innych obiektach elektroenergetycznych Inwestora (SE Plewiska, SE Polkowice, SE Leśniów). W najbliższym czasie planowane są dostawy fundamentów oraz konstrukcji wsporczych aparatury, niezbędne na […]

Więcej

Trwają testy i szkolenia

Stacja przygotowuje się do kolejnych testów SAT i jednocześnie gromadzi wszystkie niezbędne materiały potrzebne do następnego etapu budowy – przestawienia słupa wraz z przepięciem linii napowietrznej 220kV Leśniów na nowe pole. Zbliżają się także szkolenia dla pracowników stacji w zakresie obsługi urządzeń i aparatury, systemów EAZ, SSiN oraz SOT.

Więcej