Pozwolenie na budowę już we wrześniu?

Wykonawca spodziewa się wydania Decyzji Pozwolenia na Budowę dla wyprowadzeń liniowych we wrześniu 2021 r. Tymczasem trwają już prace związane z modernizacją Stacji Elektroenergetycznej Żukowice.

Więcej

Postępowanie w toku

Trwa postępowanie administracyjne w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę. Wojewoda dolnośląski powinien wydać decyzję do końca maja 2021 r.

Więcej

MPZP przyjęty

15 października przyjęto Uchwałę Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Żukowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 31 31/4 i 31/5 w obrębie Kamiona w gminie Żukowice.

Więcej