UE

Wykonawca kontynuuje prace

Ciąg dalszy prac na stacji. Obecnie powstaje ogrodzenie rozdzielni 220 kV, trwa budowa dróg przeciwpożarowych i zbiorników przeciwpożarowych oraz makroniwelacja pól 6 i 7.

Więcej

Prace malarskie ukończone

Zakończono również montaż aparatury pierwotnej i oszynowania górnego pól 6 i 7. Kontynuowane są prace mające na celu ogrodzenie rozdzielni R220kV, równocześnie trwa budowa dróg przeciwpożarowych. Niedługo rozpoczną się roboty związane z wprowadzeniem i zakończeniem głowicami kabla SN oraz prace ziemne dla posadowienia zbiorników przeciwpożarowych.

Więcej

Postępy na budowie

Zakończył się już montaż kanalizacji deszczowej oraz kanałów kablowych. Obecnie trwa budowa dróg przeciwpożarowych, a już niebawem rozpoczną się prace malarskie oraz związane z ułożeniem kabla SN (średnie napięcie).

Więcej

Ciąg dalszy prac

Dostawca transformatora pomyślnie zainstalował autotransformator AT3 wraz z osprzętem. Równocześnie rozpoczęła się budowa dróg przeciwpożarowych, a także montaż drenażu terenowego w polach 6 i 7. Trwa wprowadzanie kabli obwodów wtórnych do szaf w budynku technologicznym

Więcej

Kolejne prace na terenie stacji – aktualizacja

Zakończył się już montaż konstrukcji wysokich. Obecnie Wykonawca prowadzi montaż oszynowania górnego w polach 6 i 7 oraz montaż aparatury pierwotnej i kanałów kablowych. Rozpoczęto także prace polegające na ułożeniu kabli obwodów wtórnych oraz na montażu kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogi.Na 26 lutego zaplanowano dostarczenie oraz posadowienie transformatora AT3 wraz z akcesoriami.

Więcej

Intensywny koniec roku na budowie

W grudniu zakończono prace związane z betonowaniem stanowiska AT3, zamontowano szyny do wprowadzenia transformatora, montowane są kraty pomostowe w obrębie misy olejowej. Rozpoczęły się prace ziemne związane z budową kanałów kablowych oraz posadowieniem studni dla odwodnienia misy olejowej stanowiska AT3. Wkrótce zakończą się prace ziemne związane z posadowieniem fundamentów pod konstrukcje wysokie.

Więcej

Prace budowlane idą naprzód

W listopadzie na terenie stacji zakończono budowę fundamentów pod konstrukcje aparatury, trwają prace przy przygotowaniu fundamentów pod konstrukcje wysokie. Bliskie zakończenia są również prace związane z betonowaniem stanowiska AT3, niebawem zakończy się także montaż siatki uziemiającej.

Więcej