UE

Postępy na budowie

Zakończył się już montaż kanalizacji deszczowej oraz kanałów kablowych. Obecnie trwa budowa dróg przeciwpożarowych, a już niebawem rozpoczną się prace malarskie oraz związane z ułożeniem kabla SN (średnie napięcie).

Więcej

Ciąg dalszy prac

Dostawca transformatora pomyślnie zainstalował autotransformator AT3 wraz z osprzętem. Równocześnie rozpoczęła się budowa dróg przeciwpożarowych, a także montaż drenażu terenowego w polach 6 i 7. Trwa wprowadzanie kabli obwodów wtórnych do szaf w budynku technologicznym

Więcej

Kolejne prace na terenie stacji – aktualizacja

Zakończył się już montaż konstrukcji wysokich. Obecnie Wykonawca prowadzi montaż oszynowania górnego w polach 6 i 7 oraz montaż aparatury pierwotnej i kanałów kablowych. Rozpoczęto także prace polegające na ułożeniu kabli obwodów wtórnych oraz na montażu kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogi.Na 26 lutego zaplanowano dostarczenie oraz posadowienie transformatora AT3 wraz z akcesoriami.

Więcej

Intensywny koniec roku na budowie

W grudniu zakończono prace związane z betonowaniem stanowiska AT3, zamontowano szyny do wprowadzenia transformatora, montowane są kraty pomostowe w obrębie misy olejowej. Rozpoczęły się prace ziemne związane z budową kanałów kablowych oraz posadowieniem studni dla odwodnienia misy olejowej stanowiska AT3. Wkrótce zakończą się prace ziemne związane z posadowieniem fundamentów pod konstrukcje wysokie.

Więcej

Prace budowlane idą naprzód

W listopadzie na terenie stacji zakończono budowę fundamentów pod konstrukcje aparatury, trwają prace przy przygotowaniu fundamentów pod konstrukcje wysokie. Bliskie zakończenia są również prace związane z betonowaniem stanowiska AT3, niebawem zakończy się także montaż siatki uziemiającej.

Więcej

Pozwolenie na budowę już we wrześniu?

Wykonawca spodziewa się wydania Decyzji Pozwolenia na Budowę dla wyprowadzeń liniowych we wrześniu 2021 r. Tymczasem trwają już prace związane z modernizacją Stacji Elektroenergetycznej Żukowice.

Więcej