UE

Hałas

Głównym źródłem hałasu na stacji elektroenergetycznej jest znajdująca się na niej aparatura, a także urządzenia służące do jej wentylacji. Jednakże wytwarzany przez nie poziom hałasu nie będzie uciążliwy dla sąsiedztwa stacji. Na jej granicy poziom hałasu będzie wynosić bowiem jedynie 45 dB, czyli dokładnie tyle ile hałas wytwarzany przez znajdujące się w naszych domach urządzenia elektryczne.