UE

Lokalizacja inwestycji

Prace modernizacyjne realizowane będą na terenie istniejącej stacji elektroenergetycznej, która zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim, w gminie Żukowice, w sołectwie Kamiona. Zakres prac nie zakłada powiększenia terenu przeznaczonego na stację – istniejący obręb stacji pozostanie bez zmian. Stacja wybudowana w latach 1975-1976, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Huty Miedzi Głogów (KGHM Polska Miedź S.A.). W bezpośrednim sąsiedztwie stacji zlokalizowane są działki rolne (pola uprawne, pastwiska). Najbliższy budynek mieszkalny należący do wsi Kamiona położony jest w odległości ok. 230 metrów w linii prostej od ogrodzonego terenu stacji elektroenergetycznej. Do stacji wprowadzone są linie przesyłowe: 220 kV Leśniów – Żukowice i 220 kV Żukowice – Polkowice.