UE

Aktualności

Prace trwają

Rozpoczęła się renowacja istniejących bramek w polach nr 4 i 5, co nada im nowy blask i zapewni lepszą funkcjonalność. Zamontowano też część aparatury, co pozwala na kontynuację prac przy montażu nowego kanału kablowego. Intensywnie trwają również prace nad wykończeniem misy stanowiska autotransformatora AT-2. Po ich zakończeniu rozpocznie się ekscytujący etap wprowadzania nowego transformatora na […]

Więcej

Inwestycja nabiera kształtów

Montaż konstrukcji wysokich i niskich w polach nr 3 i 4 dobiegł końca, a wzmocnienia konstrukcji istniejących zostały w pełni zintegrowane. Wykonawca przygotowuje się do malowania tych elementów. Jednocześnie intensywnie postępują prace nad siatką uziemiającą, która zapewni bezpieczeństwo całej instalacji. Rozpoczęto również montaż kanałów kablowych, gwarantujących wydajną infrastrukturę dla okablowania. Powoli zbliża się koniec budowy […]

Więcej

Prace na budowie nabierają rozpędu!

Na budowie trwa intensywny montaż fundamentów, konstrukcji wysokich i niskich. Z sukcesem zakończono montaż konstrukcji niskich w polu nr 4, a teraz rozpoczęto montaż siatki uziemiającej. Równolegle trwają prace nad budową nowego stanowiska autotransformatora. W najbliższym czasie Wykonawca planuje zakończyć montaż fundamentów, rozpocząć montaż konstrukcji wysokich i niskich w polach nr 4 i 5.

Więcej

Wielkanoc na SE Żukowice

Wykonawca kontynuuje demontaż w polach nr 3, 4 i 5. Równocześnie rozpoczęto montaż nowych fundamentów w polach 4 i 5. Trwa usuwanie kabli ze starych kanałów kablowych, co umożliwi demontaż samych kanałów i otworzy front robót do montażu fundamentów w polu nr 3. Po demontażu stanowiska AT-2, wykonawca rozpoczął także montaż nowej misy stanowiska AT-2. […]

Więcej

Przepięcie Linii 220 kV Polkowice

W lutym Wykonawca dokonał przepięcia linii 220 kV Polkowice na pole nr 1 oraz próby napięciowej. Stacja SE Żukowice została załączona do ruchu w układzie tymczasowym H4. Uruchomione zostało ARST oraz ZS i LRW dla układu tymczasowego. Po uruchomieniu AT-3 uruchomione zostało także zasilanie podstawowe budynku technologicznego z AT-3. Na stanowisku AT-2 zdemontowany został autotransformator […]

Więcej

Uruchomienie AT3 w SE Żukowice

W ramach czasowego wyłączenia linii 220 kV Leśniów–Żukowice wykonano prace związane z przestawieniem słupa nr 165 na nowe stanowisko. Wprowadzono także linię 220 kV na nowe pole nr 6. Wykonano montaż oraz uruchomiono zabezpieczenie odcinkowe i telezabezpieczenie w stacji Leśniów. Po próbie napięciowej oraz obciążeniowej, nowowybudowane pola nr 6, 7 oraz 11 wraz z Autotransformatorem […]

Więcej

Testy SAT zakończone

Zakończono testy SAT pól 6 i 7. Wykonawca oczekuje na wyłączenia, co umożliwi uruchomienie nowych pól oraz przejście do kolejnego etapu prac.

Więcej

Trwają testy na stacji

Zakończył się proces eliminacji usterek wykrytych podczas testów SAT. Wykonawca skupia się na wyeliminowaniu wszelkich nieprawidłowości przed sugerowanym terminem uruchomienia nowo wybudowanych pól nr 6 Leśniów oraz nr 7 AT3, co jest niezbędne do bezpiecznego włączenia tych pól do eksploatacji.

Więcej

Aktualizacja z placu budowy

Wykonawca kontynuuje usuwanie usterek ujawnionych w trakcie testu SAT – Pomiar Energii. Sprawdzenie SAT Zespołu Prądotwórczego zakończyło się wynikiem pozytywnym. Trwają prace związane z doposażeniem szaf pomiarowych oraz ich połączeniem do sieci strukturalnej LAN. W ostatnim czasie zostało wykonane połączenie słupa PSK-1 z bramką pola nr 11 (własność Tauron S.A.). Realizowane są na bieżąco dostawy […]

Więcej

Jesień na Stacji Żukowice

Testy SAT w zakresie RSN 20 i 15kV, RPW 220VDC, RPW 400/230VAC zakończyły się z wynikiem pozytywnym. Trwa przygotowanie do kolejnych testów. Wykonawca i jego Podwykonawcy starają się jak najszybciej wyeliminować pozostałe nieprawidłowości, aby przygotować stację do planowanego wyłączenia. Ze względu na zbliżające się wyłączenie, na stacji przeprowadzono badania autotransformatora AT-3 niezbędne do załączenia pól […]

Więcej