UE

Aktualności

Dalsze prace na stacji

Wykonawca wraz z zespołami SAT Inwestora przystąpili do powtórnych testów SAT. Pozytywny wynik testów pozwoli na przejście do następnego etapu prac – uruchomienia nowo wybudowanych pól wraz z transformatorem AT-3.     Wykonano łącze międzycentralowe ze Stacją Żukowice na innych obiektach elektroenergetycznych Inwestora: SE Plewiska, SE Polkowice i SE Leśniów. Odbył się ponadto odbiór techniczny przyłącza […]

Więcej

Ciąg dalszy modernizacji SE Żukowice

Wykonawca przygotowuje się do powtórnych testów SAT w zakresie RSN 20 kV oraz SAT obwodów wtórnych pól nr 6, 7 i 11. Planowane jest także uruchomienie łącza międzycentralowego ze Stacją Żukowice na innych obiektach elektroenergetycznych Inwestora (SE Plewiska, SE Polkowice, SE Leśniów). W najbliższym czasie planowane są dostawy fundamentów oraz konstrukcji wsporczych aparatury, niezbędne na […]

Więcej

Trwają testy i szkolenia

Stacja przygotowuje się do kolejnych testów SAT i jednocześnie gromadzi wszystkie niezbędne materiały potrzebne do następnego etapu budowy – przestawienia słupa wraz z przepięciem linii napowietrznej 220kV Leśniów na nowe pole. Zbliżają się także szkolenia dla pracowników stacji w zakresie obsługi urządzeń i aparatury, systemów EAZ, SSiN oraz SOT.

Więcej

Trwają testy na Stacji

Na modernizowanej Stacji Żukowice Wykonawca realizuje testy SAT dla nowych pól 220 kV. Celem testów jest stwierdzenie poprawnej instalacji oraz funkcjonowania na obiekcie wybudowanej infrastruktury.

Więcej

Dalsze prace na SE Żukowice

Wraz z zakończeniem testów administracyjnych na Stacji z wynikiem pozytywnym, Wykonawca, wspólnie z Inwestorem przeprowadzają testy SAT w zakresie Potrzeb własnych Stacji. Trwają także prace związane z rozbudową dróg oraz sprzątaniem zaplecza budowy z materiałów pozostałych po wcześniejszych pracach. Wykonawca przygotowuje się także do ważnego etapu budowy – przepięcia linii napowietrznej i uruchomienia pól 6 […]

Więcej

Wiosna na Stacji Żukowice

Wykonawca kontynuuje prace na stacji. Trwa budowa ogrodzenia wewnętrznego oraz bram wjazdowych w okolicach budynku technologicznego i stanowiska AT3. Planowane są również prace związane z rozbudową dróg oraz kanalizacją deszczową przy zbiornikach p.poż. Po przeprowadzeniu sprzątania zaplecza budowy, oczekiwane są dostawy konstrukcji wsporczych, niezbędnych dla kolejnego etapu budowy.

Więcej

Aktualizacja z placu budowy

Wykonawca kontynuuje prace polegające na przeprowadzeniu serii testów urządzeń. Zakończono także budowę zbiorników przeciwpożarowych i zamontowano docelowe oświetlenie nowobudowanych pól 6 i 7. Równolegle trwają prace przy budowie dróg. W ostatnim czasie uruchomiono również węzeł telekomunikacyjny pomiędzy nowym budynkiem PSE a budynkiem technologicznym TAURON. Zapraszamy Państwa do obejrzenia aktualizacji z placu budowy w formie zdjęć […]

Więcej

Dalszy ciąg prac na stacji

Trwają prace wykończeniowe zbiorników przeciwpożarowych polegające m. in. na obkładaniu ich płytami ażurowymi. Kończy się również montaż ogrodzenia stacji oraz budowa dróg wewnętrznych. Wykonawca przygotowuje się do podania napięcia do TPW3 oraz nadchodzących testów SAT PW.

Więcej

Zbliżające się święta na SE Żukowice

Mimo szybko zmieniającej się jesienno-zimowej pogody, Wykonawca kontynuuje prace na Stacji. Po zakończeniu obsypywania zbiorników przeciwpożarowych planowane są prace wykończeniowe. Kontynuowane są również prace przy montażu ogrodzenia. Zamontowano fundamenty pod oświetlenie docelowe w polach 6 i 7, trwa także przygotowywanie do montażu masztów oraz opraw oświetleniowych.

Więcej

Mimo trudnej pogody, prace idą naprzód

Nadchodząca zima i zła pogoda nie wstrzymują prac na stacji. Kontynuowane są prace wokół zbiorników przeciwpożarowych, wykonano już także uziemienie zbiorników. Rozpoczęto układanie murów oporowych oraz stopniowe ich zasypywanie. Po zakończeniu korytowania oraz podsypywania i wyrównania dróg pożarowych, rozpoczęto układanie kostki brukowej w okolicach transformatora AT3 oraz na drodze pożarowej przy polach nr 4 i […]

Więcej