UE

Aktualizacja z placu budowy

Wykonawca kontynuuje usuwanie usterek ujawnionych w trakcie testu SAT – Pomiar Energii. Sprawdzenie SAT Zespołu Prądotwórczego zakończyło się wynikiem pozytywnym. Trwają prace związane z doposażeniem szaf pomiarowych oraz ich połączeniem do sieci strukturalnej LAN.

W ostatnim czasie zostało wykonane połączenie słupa PSK-1 z bramką pola nr 11 (własność Tauron S.A.). Realizowane są na bieżąco dostawy fundamentów oraz elementów kanałów kablowych na teren budowy.