UE

Aspekty prawne inwestycji

Obszar inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Przeprowadzenie inwestycji nie będzie wymagać zmiany MPZP.

Inwestycja może wymagać przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w celu pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa), która jest opiniowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i wydawana w drodze postępowania administracyjnego przez Wójta Gminy Żukowice. Wykonawca będzie chciał pozyskać decyzję środowiskową na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. W razie braku możliwości wskazanego trybu pozyskana decyzji środowiskowej, Wykonawca opracuje raport o oddziaływaniu na środowisko.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozszerzenia terytorium działki, zatem nie będzie konieczności zakupu dodatkowych gruntów pod inwestycję.