UE

Zakres prac

Zgodnie z założeniami prace modernizacyjne będą trwały do stycznia 2021 roku. Można je podzielić na najważniejsze etapy:

  • uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz pozwolenia na budowę,
  • demontaże na rozdzielni 220 kV oraz demontaż stanowisk AT1 i AT2,
  • budowa budynku technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi,
  • przebudowa/modernizacja 5 pól rozdzielni 220 kV,
  • podłączenie i uruchomienie nowych autotransformatorów na nowych stanowiskach AT.