UE

Kontakt

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego
Elbud Warszawa Sp. z o.o.
lider konsorcjum firm wykonawczych

Al. Krakowska 264
02-210 Warszawa
tel 22 591 53 00
fax 22 846 18 17
office@elbud.waw.pl
www.elbud waw.pl

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe
„OLMEX” S.A.

ul. Modrzewiowa 58
Wójtowo
11-010 Barczewo
tel 89 532 43 40
fax 89 532 43 60
www.olmex.pl

PKP Energetyka S.A.

00-681 Warszawa
ul. Hoża 63/67
tel 22 391 90 00
fax 22 474 14 79
energetyka@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

Administratorem danych jest PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 264, 02-210 Warszawa, adres e-mail: office@elbud.waw.pl, tel. (+48 22) 591 53 00. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych przez wiadomość na adres e-mail inspektorochronydanych@elbud.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej z dopiskiem „Dla Inspektora Ochrony Danych”. Więcej informacji znajdziesz w „Polityce prywatności”