UE

Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja podlega szczegółowym regulacjom prawnym określającym dopuszczalne oddziaływanie obiektu na środowisko. Stacja energetyczna, podobnie jak w przypadku urządzeń elektrycznych powszechnego użytku, wytwarza:

Wpływ stacji na środowisko, a przede wszystkich zdrowie ludzi, jest stale kontrolowany na wszystkich etapach projektowania, budowy i eksploatacji przez właściwe organy.