Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja podlega szczegółowym regulacjom prawnym określającym dopuszczalne oddziaływanie obiektu na środowisko. Stacja energetyczna, podobnie jak w przypadku urządzeń elektrycznych powszechnego użytku, wytwarza:

Wpływ stacji na środowisko, a przede wszystkich zdrowie ludzi, jest stale kontrolowany na wszystkich etapach projektowania, budowy i eksploatacji przez właściwe organy.

Firmy wykonujące inwestycję zobowiązane są do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W chwili zebrania kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami w imieniu PSE S.A. wystąpią o wydanie takiej decyzji do Wójta Gminy Żukowice.