UE

Uruchomienie AT3 w SE Żukowice

W ramach czasowego wyłączenia linii 220 kV Leśniów–Żukowice wykonano prace związane z przestawieniem słupa nr 165 na nowe stanowisko. Wprowadzono także linię 220 kV na nowe pole nr 6. Wykonano montaż oraz uruchomiono zabezpieczenie odcinkowe i telezabezpieczenie w stacji Leśniów. Po próbie napięciowej oraz obciążeniowej, nowowybudowane pola nr 6, 7 oraz 11 wraz z Autotransformatorem AT-3 zostały załączone do ruchu.

W najbliższym czasie planowane są prace związane z wykonaniem tymczasowego łącznika szyn oraz wprowadzeniem linii 220 kV Polkowice na bramkę pola nr 1. Przewidywane są prace przy uruchomieniu ARST oraz ZS i LRW. Wykonawca wraz z Inwestorem planuje uruchomić zasilanie podstawowe budynku technologicznego z AT-3.