UE

Wielkanoc na SE Żukowice

Wykonawca kontynuuje demontaż w polach nr 3, 4 i 5. Równocześnie rozpoczęto montaż nowych fundamentów w polach 4 i 5. Trwa usuwanie kabli ze starych kanałów kablowych, co umożliwi demontaż samych kanałów i otworzy front robót do montażu fundamentów w polu nr 3.

Po demontażu stanowiska AT-2, wykonawca rozpoczął także montaż nowej misy stanowiska AT-2.

Wykonawca planuje prace budowlane związane z montażem fundamentów, siatki uziemiającej, konstrukcji wysokich oraz niskich wraz z nowym stanowiskiem AT-2.