UE

Prace trwają

Rozpoczęła się renowacja istniejących bramek w polach nr 4 i 5, co nada im nowy blask i zapewni lepszą funkcjonalność. Zamontowano też część aparatury, co pozwala na kontynuację prac przy montażu nowego kanału kablowego.
Intensywnie trwają również prace nad wykończeniem misy stanowiska autotransformatora AT-2. Po ich zakończeniu rozpocznie się ekscytujący etap wprowadzania nowego transformatora na nowo wybudowane stanowisko.

W najbliższym czasie Wykonawca planuje:
–  zakończyć montaż nowych kanałów kablowych, zapewniając wydajną infrastrukturę dla okablowania;
– układanie obwodów wtórnych do pola nr 28, 110 kV (Tauron);
– rozpocząć montaż siatki uziemiającej w polu nr 5;
– stawianie bramki R2;
– kontynuacje malowania konstrukcji wysokich w polach nr 3, 4, 5.