UE

Przepięcie Linii 220 kV Polkowice


W lutym Wykonawca dokonał przepięcia linii 220 kV Polkowice na pole nr 1 oraz próby napięciowej. Stacja SE Żukowice została załączona do ruchu w układzie tymczasowym H4. Uruchomione zostało ARST oraz ZS i LRW dla układu tymczasowego. Po uruchomieniu AT-3 uruchomione zostało także zasilanie podstawowe budynku technologicznego z AT-3. Na stanowisku AT-2 zdemontowany został autotransformator AT-2. W polach nr 4 oraz 5 zdemontowane zostały konstrukcje wysokie oraz niskie wraz z urządzeniami.  

Wykonawca przygotowuje się do prac związanych z demontażem istniejących oraz montażu nowych fundamentów w polach nr 4 i 5.