UE

Prace na budowie nabierają rozpędu!

Na budowie trwa intensywny montaż fundamentów, konstrukcji wysokich i niskich. Z sukcesem zakończono montaż konstrukcji niskich w polu nr 4, a teraz rozpoczęto montaż siatki uziemiającej.

Równolegle trwają prace nad budową nowego stanowiska autotransformatora.

W najbliższym czasie Wykonawca planuje zakończyć montaż fundamentów, rozpocząć montaż konstrukcji wysokich i niskich w polach nr 4 i 5.