Decyzja Środowiskowa ostateczna

2 grudnia 2020 r. Decyzja Środowiskowa dla wprowadzeń linii 220/110 kV do stacji stała się ostateczna.