UE

Aktualności

Ulotka informacyjna na temat inwestycji

Wykonawca przygotował ulotkę informacyjną na temat zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice”. Dokument w wersji elektronicznej dostępny jest w zakładce Materiały do pobrania.

Więcej

Pozwolenie na budowę budynku technologicznego

W październiku br. Konsorcjum Wykonawców otrzymało z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ostateczne pozwolenie na budowę budynku technologicznego na terenie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice. Decyzja Urzędu jest prawomocna.

Więcej

Trwają prace przygotowawcze

W październiku br. Konsorcjum Wykonawców otrzymało z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ostateczne pozwolenie na budowę budynku technologicznego na terenie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice. Decyzja Urzędu jest prawomocna.

Więcej

Wójt wydał decyzję środowiskową dla inwestycji

W dniu 16.06.2016 r. Wójt Gminy Żukowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Decyzja była wcześniej zaopiniowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Więcej

Spotkanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

W ramach przygotowań do realizacji modernizacji stacji, w dniu 31.03.2016 r., przedstawiciele Wykonawcy odbyli spotkanie z p. Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na spotkaniu przedstawiono podstawowe informacje na temat inwestycji oraz omówiono procedurę wydania pozwoleń na budowę dla planowanej inwestycji. Spotkanie odbyło się w obecności reprezentantów Inżyniera Kontraktu.

Więcej

Spotkanie z Wójtem Gminy Żukowice

W dniu 29 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy Żukowice, w obecności reprezentantów Inżyniera Kontraktu – PSE Inwestycje S.A., odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Wykonawcy, a Wójtem Gminy Żukowice, p. Krzysztofem Wołoszynem. Przedstawiciele Wykonawcy opisali zakres prac oraz kwestie związane z tymczasowym zajęciem sąsiadujących ze stacją działek. Omówiono również planowane działania związane z procedowaniem kwestii […]

Więcej

Wybór Wykonawcy modernizacji stacji 220/110 kV Żukowice

Umowa na wykonanie zadania Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice została podpisana pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. a konsorcjum firm wykonawczych: Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Badawczo-Wdrożeniowym OLMEX S.A. oraz PKP Energetyka S.A. w dniu 5.01.2016 r. Konsorcjum firm wykonawczych zostało wybrane na podstawie przetargu.

Więcej