UE

Ciąg dalszy modernizacji SE Żukowice

Wykonawca przygotowuje się do powtórnych testów SAT w zakresie RSN 20 kV oraz SAT obwodów wtórnych pól nr 6, 7 i 11.

Planowane jest także uruchomienie łącza międzycentralowego ze Stacją Żukowice na innych obiektach elektroenergetycznych Inwestora (SE Plewiska, SE Polkowice, SE Leśniów).

W najbliższym czasie planowane są dostawy fundamentów oraz konstrukcji wsporczych aparatury, niezbędne na następnym etapie budowy.