Czekamy na pozwolenie na budowę

Wydanie pozwolenia planowane jest w czerwcu. Wykonawca inwetsycji złożył także wniosek o pozwolenie wodnoprawne.