UE

Dalsze prace na SE Żukowice

Wraz z zakończeniem testów administracyjnych na Stacji z wynikiem pozytywnym, Wykonawca, wspólnie z Inwestorem przeprowadzają testy SAT w zakresie Potrzeb własnych Stacji.

Trwają także prace związane z rozbudową dróg oraz sprzątaniem zaplecza budowy z materiałów pozostałych po wcześniejszych pracach.

Wykonawca przygotowuje się także do ważnego etapu budowy – przepięcia linii napowietrznej i uruchomienia pól 6 i 7 wraz z AT3.