UE

Dalsze prace na stacji

Wykonawca wraz z zespołami SAT Inwestora przystąpili do powtórnych testów SAT. Pozytywny wynik testów pozwoli na przejście do następnego etapu prac – uruchomienia nowo wybudowanych pól wraz z transformatorem AT-3.    

Wykonano łącze międzycentralowe ze Stacją Żukowice na innych obiektach elektroenergetycznych Inwestora: SE Plewiska, SE Polkowice i SE Leśniów.

Odbył się ponadto odbiór techniczny przyłącza wodociągowego przez Urząd Gminy.