UE

Decyzja o pozwoleniu na budowę ostateczna

Decyzja o pozwoleniu na budowę dotycząca wprowadzeń liniowych do stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice stała się ostateczna.