Decyzja środowiskowa z kolejnymi uzgodnieniami

Wobec uzyskania uzgodnień ze strony organów opiniujących projekt decyzji środowiskowej, Wójt Gminy Żukowice wydał postanowienie o zebraniu materiału pozwalającego na wydanie decyzji. Decyzja zostanie wydana w październiku 2020 r., po uprzednim obwieszczeniu zgodnie z wymogami ustawowymi.