UE

Intensywny koniec roku na budowie

W grudniu zakończono prace związane z betonowaniem stanowiska AT3, zamontowano szyny do wprowadzenia transformatora, montowane są kraty pomostowe w obrębie misy olejowej. Rozpoczęły się prace ziemne związane z budową kanałów kablowych oraz posadowieniem studni dla odwodnienia misy olejowej stanowiska AT3. Wkrótce zakończą się prace ziemne związane z posadowieniem fundamentów pod konstrukcje wysokie.