UE

Inwestycja przebiega planowo

Obecnie wykonywane jest ogrodzenie rozdzielni 220 kV. Nadal trwają prace przy budowie dróg oraz zbiorników przeciwpożarowych, prowadzone są równiez prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Niebawem rozpocznie się układanie kabli na stronę 110kV Tauron do pola nr 11 oraz pomiędzy AT3 a rozdzielnią SN, a także prace pomiarowo-kontrolne.