UE

Jesień na Stacji Żukowice

Testy SAT w zakresie RSN 20 i 15kV, RPW 220VDC, RPW 400/230VAC zakończyły się z wynikiem pozytywnym. Trwa przygotowanie do kolejnych testów. Wykonawca i jego Podwykonawcy starają się jak najszybciej wyeliminować pozostałe nieprawidłowości, aby przygotować stację do planowanego wyłączenia.

Ze względu na zbliżające się wyłączenie, na stacji przeprowadzono badania autotransformatora AT-3 niezbędne do załączenia pól nr 6 i 7. Dostarczono również część fundamentów pod aparaturę, potrzebną do modernizacji stacji w dalszym etapie.