UE

Kolejne prace na terenie stacji – aktualizacja

Zakończył się już montaż konstrukcji wysokich. Obecnie Wykonawca prowadzi montaż oszynowania górnego w polach 6 i 7 oraz montaż aparatury pierwotnej i kanałów kablowych. Rozpoczęto także prace polegające na ułożeniu kabli obwodów wtórnych oraz na montażu kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogi.
Na 26 lutego zaplanowano dostarczenie oraz posadowienie transformatora AT3 wraz z akcesoriami.