MPZP przyjęty

15 października przyjęto Uchwałę Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Żukowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 31 31/4 i 31/5 w obrębie Kamiona w gminie Żukowice.