UE

Postępy na budowie

Zakończył się już montaż kanalizacji deszczowej oraz kanałów kablowych. Obecnie trwa budowa dróg przeciwpożarowych, a już niebawem rozpoczną się prace malarskie oraz związane z ułożeniem kabla SN (średnie napięcie).