UE

Prace malarskie ukończone

Zakończono również montaż aparatury pierwotnej i oszynowania górnego pól 6 i 7. Kontynuowane są prace mające na celu ogrodzenie rozdzielni R220kV, równocześnie trwa budowa dróg przeciwpożarowych. Niedługo rozpoczną się roboty związane z wprowadzeniem i zakończeniem głowicami kabla SN oraz prace ziemne dla posadowienia zbiorników przeciwpożarowych.