UE

Trwa modernizacja stacji

Po zakończeniu montażu ogrodzenia R220kV, Wykonawca inwestycji kontynuuje roboty przy zbiornikach przeciwpożarowych. Równocześnie trwa budowa ścian oporowych oraz kanalizacji deszczowej wraz z drenażem opaskowym budynku technologicznego.

W najbliższym czasie rozpocznie się układanie kabli na stronę 110kV Tauron do pola nr 11. W najbliższym czasie rozpocznie się układanie kabla pomiędzy AT3 a rozdzielnią SN, a następnie prace kontrolno-pomiarowe.