Wniosek o decyzję środowiskową złożony

Złożyliśmy do wójta gminy Żukowice wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowy wprowadzeń istniejących linii wysokiego napięcia 220 kV do Stacji Żukowice.
Przebudowa obejmuje dwa stanowiska słupowe linii relacji Leśniów-Żukowice oraz Żukowice-Polkowice.