Wyłożenie planu miejscowego

Informujemy, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 6 sierpnia do 3 września br. Na 20 sierpnia została zaplanowana dyskusja.

Więcej informacji – kliknij TUTAJ